Kancelaria prawna w sprawach rodzinnych

Sądy rodzinne i opiekuńcze działają stosunkowo szybko, w przeciwieństwie do sądów orzekających o odpowiedzialności karnej sprawcy czynu zabronionego. Trzeba mieć jednak na uwadze, że działanie takiego organu obwarowane jest licznymi niedogodnościami natury formalnej. Do przedstawienia dowodów na potrzeby udowodnienia swoich żądań zobowiązana jest strona postępowania. Sprawia to, że sąd wykonuje jedynie czynności arbitralne. W tej sytuacji niezwykle istotne jest, aby posiadać dobrego pełnomocnika procesowego. Tylko wtedy będzie możliwe wygranie danej sprawy. Dlatego dobra kancelaria prawna zaangażowana w sprawę to podstawa dochodzenia każdego, nawet drobnego roszczenia. Adwokaci oraz radcowie prawni działają w procesie aż do uprawomocnienia się wyroku. Bardzo istotna z tego punktu jest możliwość dochodzenia od strony przeciwnej kosztów zastępstwa procesowego. Z takim żądaniem należy wystąpić na ostatniej rozprawie głównej. Strona, która jest pewna swoich racji, nie może nic stracić z uwagi na zatrudnienie pełnomocników.

You may also like...

Comments are closed.