Kancelaria prawna do orzeczenia separacji

Rozwód nie jest jedynym orzeczeniem, które może zapaść w przypadku, gdy między małżonkami nastąpi trwały rozkład pożycia. Bardzo często stosowaną instytucją jest również separacja. Bardzo popularna jest separacja faktyczna, która co do zasady nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych. Jednak zdecydowanie lepiej jest wystąpić na drogę sądową i uzyskać odpowiednie orzeczenie. Zaleca się, aby klienta na sali sądowej reprezentowała kancelaria prawna. Występowanie w roli pełnomocnika procesowego przez adwokata bądź radcę prawnego jest wysoce wskazane w sytuacji, gdy drugi małżonek posiada silniejszą pozycję negocjacyjną, na przykład wtedy, gdy jest jedynym żywicielem rodziny. Warto nadmienić, że dobry prawnik jest w stanie wynegocjować bardzo korzystne warunki przy orzekaniu separacji. Przede wszystkim zadba on o to, żeby jego klient otrzymał alimenty na siebie oraz małoletnie dzieci. Ponadto możliwe jest zapewnienie zabezpieczenia w ramach powództwa. Polega ono na tym, że zobowiązany do świadczeń pokrywa koszty utrzymania drugiej strony już w trakcie procesu.

You may also like...

Comments are closed.