Kancelaria prawna od spraw egzekucyjnych

Egzekucja z majątku niewypłacalnego dłużnika często przeprowadzana jest bardzo dynamicznie. Sprawia to, że osobie tej niezwykle ciężko jest zorientować się we wszelkich czynnościach, które zostały podjęte przez organ. Bardzo ważne jest, aby wszelkie poczynania komornika śledzić. Może się okazać, że pewne działania zostały podjęte z rażącym naruszeniem prawa, na przykład bez podstawy ustawowej. W takiej sytuacji niezbędne jest wniesienie skargi na czynności komornicze. Takie pismo może skonstruować kancelaria prawna. Co do zasady możliwe jest także powierzenie takiej placówce pełnomocnictwa do wszystkich czynności, które są związane ze sprawą. Prawnicy zdecydowanie lepiej poradzą sobie w sporze sądowym. Wszelkie dokumenty, które świadczą o zaniedbaniach bądź nadużyciach ze strony komornika, zostaną należycie zabezpieczone. W ramach powództwa przeciw egzekucji z mienia prawnik może dochodzić uznania czynności za niebyłe bądź odszkodowania od Skarbu Państwa. Dobry adwokat potrafi działać dla swojego klienta z niebywałą skutecznością.

You may also like...

Comments are closed.