Kancelaria prawna w sprawie skarbowej

Na wszystkich osobach fizycznych, które prowadzą działalność zarobkową w danym kraju, ciąży obowiązek podatkowy. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy wszystkie dochody ujęte w księgach rachunkowych zostały należycie opodatkowane. Jeżeli kontrola skarbowa zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości, wszczynane jest postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe. Nie są to sprawy łatwe, zważywszy na fakt, że czynnościom sprawdzającym poddawany jest cały majątek osoby fizycznej. Czasami w takich sprawach dochodzi do nadużyć, dlatego niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika. Będzie on czuwał nad tym, aby wszystkie działania organów skarbowych podejmowane były w oparciu o podstawę ustawową. Kancelaria prawna biegła w sprawach podatkowych bardzo poważnie podchodzi do każdego powierzonego jej zlecenia. Wszelkie dowody księgowe zostaną należycie przeanalizowane. Jeżeli okaże się, że istnieje wyłączenie podmiotowe bądź przedmiotowe od opodatkowania, sprawa zakończy się pomyślnie dla klienta. W innych wypadkach prawnik zadba o to, żeby zeznania podatkowe zostały skorygowane.

You may also like...

Comments are closed.