Kancelaria prawna do ogłoszenia upadłości spółki

Prowadzenie zakładu produkcyjnego w przypadku, gdy przynosi on straty, wydaje się całkowicie nierentowne. W takich sytuacjach należy skorzystać z możliwości, jakie są oferowane przez obowiązujące przepisy prawne. Najlepiej jest ogłosić upadłość zakładu. Jest to zabieg niezwykle skomplikowany, zważywszy na fakt, że konieczne jest zamknięcie wszystkich ksiąg rachunkowych oraz wysłanie pism upominawczych do wszystkich kontrahentów. Należy także wykreślić dane firmy z Krajowego Rejestru Sądowego. Podejmowanie takich działań na własną rękę jest bardzo czasochłonne, dlatego zdecydowanie lepiej jest zaangażować osoby trzecie. Kancelaria prawna właściwa w sprawach upadłościowych pomoże przeprowadzić szybką likwidację zakładu. W błyskawicznym czasie każdy kontrahent firmy otrzyma informację, w jakim terminie ma spełnić zaległe świadczenia bądź żądać swoich wierzytelności. Stan ujawniony w księgach rachunkowych zostanie wnikliwie sprawdzony w drodze inwentaryzacji. Szybka likwidacja spółki pomoże w zaoszczędzeniu kosztów.

You may also like...

Comments are closed.