Opinie prawne obecne są niemal w każdym postępowaniu. Pełnią one kluczową rolę w przypadku postępowań administracyjnych. Często zdarza się, że w takich sprawach konieczne jest rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, które jest związane z właściwą interpretacją przepisu. Dopiero po uzyskaniu opinii prawnej możliwe jest wydanie decyzji administracyjnej,…