Metody ustalania prawdomówności osoby poddawanej badaniu wykrywaczem kłamstw

Metod badania prawdomówności jest wiele. Są one mniej lub bardziej przydatne dla rozstrzygnięcia problemu. W polskim procesie jedyną, uznawaną za uzasadnioną naukowo i wystarczająco dokładną jest metoda stref-porównań. Do jej użycia niezbędne jest posłużenie się wariografem.

Jak działa wariograf?

Wariograf to urządzenie do analizy reakcji psychofizjologicznych organizmu, sięgających do najgłębszych śladów pamięci emocjonalnej, w sposób niezależny od woli badanego.

Badanie wariografem polega na zebraniu impulsów elektrycznych siły reakcji psychofizjologicznych z trzech czujników, rejestrując zmiany w: oddychaniu, przewodności elektrycznej naskórka, sercu i ciśnieniu.

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu czujników:

  • piezoelektrycznych, rejestrujących w zmiany w oddychaniu;
  • przewodnictwa lub oporności naskórka, na skutek zmian jego potliwości;
  • aktywności układu sercowo-naczyniowego.

W teście są pytania krytyczne (relewantne), kontrolne (porównawcze) i obojętne (neutralne). Badani odpowiadają „tak” lub „nie”, a w przypadku testu milczących odpowiedzi -kiwają głową twierdząco albo zaprzeczająco.

Znaczenie wyników

Stosowane są metody analizy wyników:

  • numeryczna obiektywna – komputerowa,
  • prawdopodobieństwa – komputerowa,
  • numeryczna ręczna dokładna, wykonywana przez badającego.

Standardowo ocena wyników sprowadza się do sumowania punktów w oparciu o stosunek reakcji pytania krytycznego do porównawczego i ich rangowanie. Zwykle wykorzystuje się wyniki z 3 czujników, jednak w agencji DETEKTYWI Eugeniusz Kazienko stosuje się ich 5.

Dodatkowo wykorzystuje się pletyzmograf – kamerę podczerwieni, zakładaną na koniuszek środkowego palca ręki, gdzie przez włoskowate przewody krwionośne, krew tętnicza przechodzi w żylną. Zmiany fizjologiczne kłamiącego powodują zwężenie naczynek rejestrowane przez czujnik. To praktycznie niemożliwy do oszukania czujnik.

Za wiarygodne, w metodzie automatycznej obiektywnej, uznaje się osoby z wynikiem +8. Kłamstwo można zarzucić osobom z wynikiem -8. Przy wyniku od -7 do +7 uznaje się badanie za nierozstrzygnięte.

Metoda ręczna dokładna polega na analizie i liczeniu punktów przez wariografistę. Stosuje się ją rzadko, gdyż nie wymaga jej proces. Jednak w przedsiębiorstwie DETEKTYWI Eugeniusz Kazienko jest ona obowiązkowa.

You may also like...

Comments are closed.