Renomowana kancelaria prawna w sprawach pracowniczych

Nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy jest bardzo często spotykane. Najczęściej pracodawcy w wypowiedzeniu powołują się na utratę zaufania względem pracownika. Jest to pojęcie nieostre, zważywszy na fakt, że wiele sytuacji można przypisać do takiego stanu rzeczy. Dla zwolnionego pracownika niezwykle istotne jest, aby wystąpił na drogę sądową. Nie jest przy tym konieczne wcześniejsze wyczerpanie drogi ugodowej. W niektórych zakładach o zwolnieniach orzekają powołane w tym celu komisje. Jeżeli jednak zwolnienie jest tylko fanaberią pracodawcy, warto dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Kancelaria prawna zainicjuje proces, który zostanie przeprowadzony skrupulatnie i bez zbędnej zwłoki. Zebrany materiał dowodowy pozwoli sądowi dojść do przekonania, że rozwiązanie umowy było nie tylko niestosowne, ale także niezgodne z prawem. Dzięki temu pracownik będzie mógł dochodzić przywrócenia na poprzednie stanowisko. Jeżeli nie będzie on zainteresowany takim rozwiązaniem, prawnicy zadbają o to, aby uzyskał on z zakładu pracy rekompensatę pieniężną.

You may also like...

Comments are closed.