Kancelaria prawna do podziału majątku

Wspólność majątkową stanowi pewien stan prawny, którym są połączeni małżonkowie. Wszelkie dobra nabyte przez nich w trakcie małżeństwa objęte są ową wspólnością. Wskutek różnych zdarzeń życiowych, takich jak rozwód czy separacja, może okazać się konieczny podział majątku. W takiej sytuacji niezwykle istotne jest, aby korzystać regularnie z pomocy adwokata. Tylko wtedy możliwe będzie wynegocjowanie rozwiązania, które będzie korzystne dla obu stron. Przeważnie jednak sąd przyznaje rację temu, kto nie jest odpowiedzialny za rozkład pożycia małżeńskiego. Kancelaria prawna zadba należycie o interes klienta. Przede wszystkim zostaną zebrane wszelkie dowody, które świadczyć będą o tym, że mocodawcy należy się większa część majątku. Skrupulatnie zostaną wyliczone wszelkie nakłady na majątek wspólny, które zostały dokonane przez klienta z jego majątku osobistego. Dzięki temu możliwe będzie szybkie i bezproblemowe przeprowadzenie procesu, który zakończy się pomyślnie dla małżonka występującego razem z profesjonalnym prawnikiem.

You may also like...

Comments are closed.