Kancelaria prawna do windykacji długu

Uzyskanie dłużnej sumy często bywa utrudnione. Istnieją różne rodzaje zobowiązań – począwszy od należności z faktur, skończywszy na niespłaconych od lat pożyczkach. Pozycja wierzyciela w polskim porządku prawnym jest bardzo uprzywilejowana, ponieważ dysponuje on licznymi instrumentami, które chronią jego prawa. Jeżeli dług jest nieprzedawniony, możliwe jest jego dochodzenie na drodze sądowej lub na własną rękę. W każdej sytuacji dobrze jest jednak współpracować z prawnikiem. Wynika to z faktu, że konieczne jest sporządzanie licznych pism, które mają znaczenie dla sprawy. Kancelaria prawna zadba o to, żeby wezwanie do zapłaty zostało skonstruowane w sposób jednoznaczny dla dłużnika. Jeżeli uchyli się on od zapłaty, prawnik skieruje sprawę do postępowania nakazowego. Jest to tryb uproszczony, w ramach którego możliwe jest wydanie nakazu zapłaty. Taki dokument często stanowi podstawę postępowania egzekucyjnego. Jednak komornik pozostawia zwykle dłużnikowi tydzień na dobrowolne spełnienie zaległego świadczenia.

You may also like...

Comments are closed.