Kancelaria prawna do skutecznej windykacji

Zaległe faktury oraz nieuzyskane wierzytelności to zmora dzisiejszych przedsiębiorców. W wielu wypadkach ich ściągnięcie napotyka na trudności. Niestety, w prawie istnieje wiele luk, które umożliwiają niesolidnym dłużnikom unikać odpowiedzialności. Wielkie korporacje nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek opóźnienia w zapłatach, dlatego zatrudniają rzesze prawników. Takie rozwiązanie jest również korzystne dla małych i średnich przedsiębiorców. Skuteczna kancelaria prawna nie powinna mieć żadnych problemów z uzyskaniem zaległej sumy. Przede wszystkim do dłużnika kierowane jest wezwanie do zapłaty, które zobowiązuje go do spłaty całej należności w terminie czternastu dni. Po bezskutecznym upływie tego czasu należy wnieść pismo do postępowania uproszczonego. Tam sąd wydaje nakaz zapłaty, który może być skutecznie egzekwowany przez komornika. Istnieją również inne środki prawne, które są stosowane przez prawników w celu uzyskania zaległych wierzytelności. Sposoby są różne, a profesjonalni prawnicy dobierają je w zależności od sytuacji.

You may also like...

Comments are closed.