Radca prawny Tarnów w sporach własnościowych

Spory własnościowe niezwykle często znajdują swój finał na sali sądowej. Trzeba pamiętać, że istnieje wiele sposobów zniesienia współwłasności. Najczęściej dochodzi do tego w drodze porozumienia stron – z ich inicjatywy bądź po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego. Czasami jednak nie jest to łatwe – szczególnie wtedy, gdy strony postępowania są ze sobą skłócone. W takiej sytuacji o zniesieniu bądź utrzymaniu współwłasności rozstrzyga sąd, który może wedle potrzeby ustalić odpowiednie dopłaty. Nie da się ukryć, że niezwykle ciężko uzyskać korzystne rozstrzygnięcie w takiej sprawie bez pomocy prawnika. Radca prawny Tarnów doskonale orientuje się w przepisach własnościowych, które ulegają dynamicznym zmianom. Dzięki jego zaangażowaniu możliwe jest podjęcie skutecznych czynności procesowych, dzięki którym należne prawa zostaną zachowane. Wszystkie działania podejmowane są w oparciu o podstawę ustawową. Sprawia to, że żadne czynności nie zostaną uchylone w późniejszych fazach postępowania.

You may also like...

Comments are closed.