Kreatywna kancelaria prawna

Uchwała zarządu spółki może być krzywdząca dla niektórych jej adresatów. Niestety, w obowiązującym porządku prawnym nie istnieje zbyt wiele instrumentów, dzięki którym taki wadliwy dokument można uchylić. W przypadku, gdy zgromadzenie spółki nie zdecyduje się na unieważnienie uchwały, niezbędne jest skierowanie sprawy na drogę sądową. W przypadku, gdy sąd uzna zapatrywanie wnioskodawców za słuszne, uchwała zostanie uchylona. Możliwe jest zwiększenie prawdopodobieństwa wygrania sprawy poprzez zaangażowania w sprawę prawników. Wtedy proces toczy się w sposób w pełni profesjonalny i nie może być mowy o jakichkolwiek uchybieniach proceduralnych. Kancelaria prawna świadczy usługi w zakresie poradnictwa prawnego, pisania pism procesowych oraz występowania na rozprawach. Z należytą starannością stan faktyczny sprawy zostanie wyjaśniony. Dzięki temu możliwe będzie wskazanie wszelkich okoliczności, które przemawiają za uchyleniem uchwały. Wtedy nie pozostanie nic innego jak usunąć skutki naruszenia.

You may also like...

Comments are closed.