Niezawodna kancelaria prawna

Osoby, które posiadają więcej niż jedno mieszkanie, bardzo często decydują się na wynajem jednego z nich. Stosunek najmu może rodzić jednak pewne problemy. Pojawiają się one szczególnie wtedy, gdy najemca dopuszcza się długotrwałej zwłoki w zapłacie czynszu oraz innej należności. Aby móc skierować sprawę do komornika, niezbędne jest okazanie mu wyroku sądowego z klauzulą wykonalności. Tutaj pojawia się pewien problem – większość osób nie wie, jakie czynności muszą zostać podjęte, aby sąd błyskawicznie rozpatrzył sprawę. Tutaj zdecydowanie sprawdza się kancelaria prawna świadcząca usługi w zakresie spraw wynikających z umów. Nie jest trudno znaleźć placówkę, która zajmuje się najmem – są to sprawy powszechnie występujące w obrocie. Dobry prawnik bez problemu upora się z wszelkimi wnioskami, które należy złożyć, aby sprawa sądowa została rozpatrzona w trybie przyspieszonym. Dzięki wyrokowi możliwe będzie szybkie wyegzekwowanie zaległych świadczeń, a w razie potrzeby – nakazanie eksmisji uporczywego najemcy.

You may also like...

Comments are closed.