Kancelaria prawna w sprawach o służebności

Każda działka powinna mieć zapewniony dojazd do drogi publicznej. Jest to gwarancja wynikająca z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Czasami jednak nowo wydzielone tereny geodezyjne nie mają dostępu do drogi. Wtedy konieczne jest wszczęcie postępowania kartograficznego, które jest bardzo długie i uciążliwe. Na szczęście istnieje drugi sposób – możliwe jest wytyczenie służebności drogi koniecznej przez grunt sąsiedni. Dokonuje się tego za opłatą w trakcie postępowania sądowego. Niestety, kwestią problematyczną może okazać się zgoda sąsiada. Jeżeli odmawia on ustanowienia służebności za wynagrodzeniem, należy zaprosić do udziału w sprawie prawnika. Niemal każda kancelaria prawna podejmie się procesu tego typu. Przede wszystkim wynika to z faktu, że są to sprawy medialne, co może przyczynić placówce odpowiedniego rozgłosu. Ponadto prawnicy lubią budować swoje doświadczenie na ciężkich sprawach, a do takich należą spory o służebności. W takich sytuacjach pomoc profesjonalisty jest nieodzowna.

You may also like...

Comments are closed.