Radca prawny Tarnów na sprawę dyscyplinarną

Postępowania dyscyplinarne są prowadzone w przypadku, gdy pracodawca bądź pracownik naruszył obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy bądź regulacji wewnętrznych. Bardzo ważne jest, aby osoba postawiona w stan oskarżenia korzystała z pomocy prawnika. Jak wiadomo, w ramach takich postępowań orzeka się nawet o zakazie wykonywania określonego zawodu. Dlatego dochodzenie swoich praw powinno być wspomagane przez profesjonalistę. Radca prawny Tarnów posiada odpowiednie kwalifikacje do występowania jako pełnomocnik w sprawach dyscyplinarnych. Przede wszystkim jest on w stanie wykazać, że dane zdarzenie, które stanowiło przesłankę wszczęcia procesu, nie zostało wywołane przez jego klienta. Ponadto powoła on wiarygodnych świadków, którzy będą w stanie przekonać sąd dyscyplinarny o niewinności jego mocodawcy. Zaangażowanie prawnika pozwoli sprawnie przeprowadzić postępowanie. W przypadku uzyskania niekorzystnego rozstrzygnięcia radca zadba o to, żeby odwołanie zostało złożone we właściwym terminie w organie wyższego stopnia.

You may also like...

Comments are closed.