Radca prawny Tarnów w sprawie własnościowej

W życiu mogą zdarzyć się sytuacje, w których osoby trzecie naruszać będą prawo własności. Jest to zjawisko niekorzystne, zważywszy na fakt, że prawo bardzo słabo broni stan spokojnego posiadania. Warto mieć na uwadze, że jedynym skutecznym instrumentem obrony swoich praw może być powództwo zaprzeczające. Jego wytoczenie wszczyna postępowanie cywilne. Jednocześnie chroni ono dotychczasowego posiadacza, ponieważ w jego ramach nie jest możliwe ustanowienie zabezpieczenia na rzeczy lub prawie. Może je wytoczyć radca prawny Tarnów, który jest biegły w sprawach własnościowych. Przede wszystkim wniesie on do sądu pismo inicjujące postępowanie. Wszelkie ślady i dowody, które mają znaczenie dla sprawy, zostaną właściwie zabezpieczone i przedstawione do dyspozycji sądu. W porozumieniu z klientem ustalona zostanie lista świadków, których sąd obligowany będzie wezwać. Wielu ludzi przekonało się już, że zdecydowanie lepiej jest występować w sądzie razem z profesjonalistą. W innym wypadku łatwo można popełnić błąd proceduralny.

You may also like...

Comments are closed.