Kancelaria prawna do zamówień publicznych

Wszystkie organy państwowe muszą działać na podstawie i w granicach prawa. Przede wszystkim w sytuacjach, gdy konieczne jest zaangażowanie firmy zewnętrznej do dostarczania towarów bądź świadczenia usług, tryb przetargowy musi być zgodny z prawem zamówień publicznych. Istnieje również odrębna kategoria przetargów – są to tak zwane zamówienia bagatelne. Jeżeli określona kwota zamówienia nie została przekroczona, możliwe jest stosowanie regulaminów i innych przepisów wewnętrznych. Jednak w przypadku, gdy dana komórka organizacyjna organizuje przetarg powyżej tej kwoty, niezbędne jest stosowanie ustawy. W takiej sytuacji kancelaria prawna może stwierdzić, czy w trakcie procedury przetargowej nie doszło do złamania prawa. Jeżeli oferent złożył ofertę zgodną ze specyfikacją, a ta została odrzucona, może żądać unieważnienia przetargu. Mogą mu w tym pomóc profesjonalni prawnicy, którzy wniosą odpowiednie pisma do organu nadzorującego. Korzystanie z usług radców prawnych i adwokatów niesie za sobą wiele korzyści, dlatego warto się nimi zainteresować.

You may also like...

Comments are closed.