Radca prawny Tarnów na sprawę karną

Pozycja oskarżonego w procesie karnym jest nieciekawa, zważywszy na fakt, że sąd powszechny ma za zadanie orzec o jego winie bądź niewinności za dany czyn zabroniony. Na szczęście ma on możliwość skutecznej obrony. Regulacje kodeksu postępowania karnego zapewniają równość broni, dzięki czemu oskarżony nie jest podmiotem bezczynnym. W każdym stadium postępowania ma on możliwość korzystania z pomocy profesjonalnego obrońcy. Osoba ta ma za zadanie prowadzenie sprawy tak, aby jego klient został uniewinniony. Radca prawny Tarnów pomoże oskarżonemu w odnalezieniu argumentów, które będą przemawiały za jego niewinnością w danej sprawie. Prawnik dokładnie przeanalizuje stan faktyczny sprawy i znajdzie w nim nieścisłości, które będą poddawały w wątpliwość zapatrywanie oskarżyciela. Trzeba pamiętać o tym, że podstawa dowodowa musi jednoznacznie wskazywać na winę danej osoby. W innej sytuacji sąd nie może jej skazać. Dlatego bardzo ważne jest, aby obrona w procesie karnym była bardzo aktywna i skrupulatna.

 

You may also like...

Comments are closed.