Przedstawiciele wyższych klas częściej łamią prawo i podejmują działania nieetyczne

Psychologowie ze Stanów Zjednoczonych przeprowadzili badania pod kątem sprawdzenia, czy przedstawiciele wyższych klas społecznych przejawiają zachowania nieetyczne częściej niż przedstawiciele innych klas. Sprawdzane było to, czy społeczna pozycja człowieka i jego bogactwo ma wpływ na nieetyczne zachowanie się w pracy, wymuszanie pierwszeństwa na drodze lub kłamanie w czasie negocjacji. Naukowcy przeprowadzili badania obserwując na skrzyżowaniach a również na przejściach dla pieszych łamanie przepisów drogowych. Jaka jest przynależność społeczna kierowców, było oceniana na podstawie wartości samochodu jakim dany kierowca się poruszał, czyli marka, wiek oraz jaki był wygląd auta. Wynikiem badań było stwierdzenie, że reprezentanci klas wyższych byli w większości tych, którzy łamali przepisy ruchu i wymuszali pierwszeństwo. W innym eksperymencie przeprowadzonym na studentach wyszło, że ci z wyższym statusem społecznym dużo chętniej podejmowali nieetyczne działania oraz pozwalali na takie zachowania u innych.

Leave a Reply