Organizacje w Polsce

Na całym świecie działa przeogromna liczba organizacji pozarządowych i ciągle powstają nowe. Również w naszym kraju, w Polsce istnieje mnóstwo organizacji pozarządowych. Takie organizacje zakładane są poprzez inicjatywę obywatelską. Mogą mieć one jednego ‘’ojca” lub kilku, wtedy twórcą organizacji pozarządowej jest stowarzyszenie obywatelskie. W Internecie bez problemu znajdziemy strony, które katalogują organizacje pozarządowe w Polsce. Dzięki temu łatwo odnaleźć interesującą nas organizację. A organizacje pozarządowe tworzone są właśnie dla naszych interesów, dla interesów społeczeństwa. W Polsce organizacje pozarządowe zaczęły powstawać mniej więcej w tym samym czasie, co w pozostałej części Europy. Jednak wybuch drugiej wojny światowej, całkowicie zahamował ich rozwój. Gdy rok 1989 przywrócił możliwość zrzeszania się, to organizacje pozarządowe zaczęły przeżywać swoją drugą młodość. Dziś w Polsce organizacje pozarządowe prężnie działają i pomagają polskiemu społeczeństwu w wielu ważnych sprawach.

Leave a Reply